Билетті сатып алу

Билетті сатып алу

6,7
қаңтар
сағат 18:30

М.Байджиев “Тіл табысқандар” комедия

«Ана тілің – арың бұл…» 
Ұлттың басты айқындаушы күші – тілі…
Жаһандану кезеңі белең алған ғасырда, ұлттың болмысына төнген ең үлкен қауіп – тіл тағдыры…. Өркениеттің алғы сабында – тіршілік нөпірінде өмір сүріп жатқан қала тұрғындары күнделікті ағыммен тыстағы тіршілікті қойып – отбасылық қарым-қатынаста өзге тілді қолдануының салдарынан «мәңгүрт ұрпақ» қаулап келе жатқаны қоғамда алаңдатушылық үрейін туғызып…